Linda Mol op LinkedIn: Spaarnelezing met sprekers Jonathan Israël en Beatrice de Graaf over de… (2024)

Linda Mol

Head of Audience Engagement bij Teylers Museum

 • Deze bijdrage melden

Spaarnelezing met sprekers Jonathan Israël en Beatrice de Graaf over de Verlichting gaat zo dadelijk van start in de St. Bavo in Haarlem. Volg de livestream:https://lnkd.in/dEaFQnZNEen fantastisch opmaat naar de opening van Pieter Teylers Huis, een nieuwe vleugel bij Teylers Museum.

 • Linda Mol op LinkedIn: Spaarnelezing met sprekers Jonathan Israël en Beatrice de Graaf over de… (2)

43

3 commentaren

Interessant Commentaar

Linda Mol

Head of Audience Engagement bij Teylers Museum

2 j

 • Dit commentaar rapporteren
Interessant Reactie

1 reactie

Michael Huijser

Algemeen Directeur Het Scheepvaartmuseum

2 j

 • Dit commentaar rapporteren

Prachtig

Interessant Reactie

1 reactie 2 reacties

Rutger van Dijk

Technisch advies en management voor tentoonstellingsontwerpers, musea, lichtontwerpers, theatermakers en kunstenaars

2 j

 • Dit commentaar rapporteren

De grote Sint Bavo in de koudere maanden is altijd erg intens. Gezellig met dekentjes. Het goede is, de St Bavo is volledig CO2 neutraal. 🙂

Interessant Reactie

1 reactie 2 reacties

Meer commentaar weergeven

Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

Meer relevante bijdragen

 • Linda Mol

  Head of Audience Engagement bij Teylers Museum

  • Deze bijdrage melden

  Gisterenmiddag vond er een bijzondere gebeurtenis plaats in Teylers Museum. Een groep collega’s, inclusief ikzelf waren uitgenodigd voor de ‘Kunstbeschouwing’, de 18de-eeuwse manier om de collectie te tonen. Zeg maar een tentoonstelling avant la lettre. Onder de bezielende leiding van hoofdconservator kunst Terry van Druten bekeken we in Pieter Teylers Huis échte tekeningen uit de rijke collectie van Teylers en gingen daarover in gesprek met elkaar. Dit is een jaarlijkse terugkerende traditie binnen Teylers die al bijna 250 jaar bestaat. We zagen o.a. tekeningen die een rol gaan spelen in toekomstige tentoonstellingen, zoals een tekening van Willem de Famars Testas van rotstombes bij Thebe in Egypte en een prachtige schets van de kruisafneming door Michelangelo! Maar ook een Rembrandt en een Goltzius. Wat een voorrecht om hierbij aanwezig te mogen zijn!

  • Linda Mol op LinkedIn: Spaarnelezing met sprekers Jonathan Israël en Beatrice de Graaf over de… (9)
  • Linda Mol op LinkedIn: Spaarnelezing met sprekers Jonathan Israël en Beatrice de Graaf over de… (10)
  • Linda Mol op LinkedIn: Spaarnelezing met sprekers Jonathan Israël en Beatrice de Graaf over de… (11)
  • Linda Mol op LinkedIn: Spaarnelezing met sprekers Jonathan Israël en Beatrice de Graaf over de… (12)
  • Linda Mol op LinkedIn: Spaarnelezing met sprekers Jonathan Israël en Beatrice de Graaf over de… (13)

  170

  12 commentaren

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • Linda Mol

  Head of Audience Engagement bij Teylers Museum

  • Deze bijdrage melden

  Wat een fantastische openingsdag was het vrijdag in Teylers Museum: van de nieuwe tentoonstelling De Grote Illusie - 200 jaar Virtual Realities! Zowel de vele gasten bij de opening als de pers reageerden zeer enthousiast. En ook in dit openingsweekend is het al héél druk in het museum. De tentoonstelling kwam tot stand met een fantastisch team dat onder leiding stond van projectleider Heske Dam. Ontwerp door Caspar Conijn ism Kim de Regt. AV en Multimedia: Shosho B.V., Lichtontwerp en -installatie: Tom Verheijen ism Anjo Kuiper, Tentoonstellingsbouw: Martin & Co Interieurmakers, Grafische Productie: Riwi Collotype, AV Hardware: MAV-techniek, Teksten: Anneke van Huisseling. Inhoud en Verhalen, Campagne: Floor Wesseling en nog vele anderen. En niet te vergeten alle collega’s binnen Teylers Museum die er op allerlei manieren bij betrokken waren. Kom vooral langs om het resultaat te bewonderen en vergeet dan niet om zinsbegoochelende - en komische - foto’s te maken!

  • Linda Mol op LinkedIn: Spaarnelezing met sprekers Jonathan Israël en Beatrice de Graaf over de… (18)
  • Linda Mol op LinkedIn: Spaarnelezing met sprekers Jonathan Israël en Beatrice de Graaf over de… (19)

  141

  14 commentaren

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • Linda Mol

  Head of Audience Engagement bij Teylers Museum

  • Deze bijdrage melden

  Wat een mooie samenwerking van 5 musea met wetenschappelijke collecties:Teylers Museum, NEMO, Rijksmuseum Boerhaave, Universiteitsmuseum Utrecht en Universiteitsmuseum Groningen! Enkele jaren geleden ontstond het plan om die collecties ‘aan de achterkant’ te koppelen en ‘aan de voorkant’ aantrekkelijk te presenteren voor jongere generaties. Dat bleek niet altijd eenvoudig. De teams van de ‘voorkant’ en ‘achterkant’ vonden een hoop ‘uitdagingen’ op hun pad die opgelost moesten worden. Maar gisteren was de grote dag van de lancering van Vind het Uit!, het allereerste platform waarop studenten en juniorredacteuren op basis van de objecten uit onze collecties oplossingen presenteren voor de toekomst. Het eerste thema dat wordt opgepakt is ‘Energie’.Bij het Teylers Museum waren het studenten van de ArtEZ University of the Arts afdeling Design Art Technology o.l.v. hun docent Daan van Dijk die voor content voor vindhetuit.nl hebben gezorgd. De komende jaren willen we #vindhetuit.nl uitbreiden met nog meer objecten, thema’s en content.Ik ben trots op het resultaat en wil alle betrokkenen bedanken:- de collega’s van de musea en van de RCE die het project hebben ondersteund: Annemarie van Eekeren, Janneke Kluvers, Annelore Scholten, Christel Schollaardt, Daan van de Weijer, Trienke van der Spek, Suzanne Van der Wateren, Marieke Verhoeven, Lars Hendrikman - Productowner Jaap Beemster - Webdeveloper - andere betrokkenen van de voor- en achterkant: Jill den Boer, Sharid Alles-Uppelschoten, Frank Bergevoet (drs MA) , Sanne Coopmans en Luc Truyens.

  114

  12 commentaren

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • Linda Mol

  Head of Audience Engagement bij Teylers Museum

  • Deze bijdrage melden

  Zegt het voort! Uitdagende baan voor een Projectleider Tentoonstellingen en Presentaties in het oudste museum van Nederland, Teylers Museum:

  26

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • Linda Mol

  Head of Audience Engagement bij Teylers Museum

  • Deze bijdrage melden

  Een mooie vacature in Teylers Museum, het oudste museum van Nederland! Ben jij de Projectleider Tentoonstellingen en Presentaties die mijn team komt versterken? Er staan in Teylers grote tijdelijke tentoonstellingen op stapel over kunst, wetenschap en de oprichtingsidealen. Ook gaan we aan de slag met de oude, vaste opstelling. Verder gaan we met elkaar werken aan een Activiteitenplan 2025-2028. Kortom, reageer vooral als je als ervaren projectleider hierin een centrale rol wil spelen. Mocht je een geschikte kandidaat kennen, deel dan vooral de vacature.

  27

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • Linda Mol

  Head of Audience Engagement bij Teylers Museum

  • Deze bijdrage melden

  Striking new exhibition at Teylers Museum in the recently opened Pieter Teyler House: ‘Beyond the Glacier’ an art installation by Jacob Kudsk Steensen:

  30

  1 commentaar

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • Linda Mol

  Head of Audience Engagement bij Teylers Museum

  • Deze bijdrage melden

  Schrijf je in voor een van deze bijzondere ‘snelkookpansessies’ in Teylers Museum. Ontwikkeld door Luna Schwirtz en Enzo Vredegoor:

  7

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • Linda Mol

  Head of Audience Engagement bij Teylers Museum

  • Deze bijdrage melden

  Zojuist inspirerende sessie bijgewoond in #Nemo waarbij de app eZwayZ gelanceerd werd. Zo maakt Nemo zijn gebouw en exhibits toegankelijk voor blinden en slechtzienden. Presentatie vanmiddag door Vincent Bijlo. Project olv Annemarie van Eekeren met vele partners waaronder #Accesibility.

  • Linda Mol op LinkedIn: Spaarnelezing met sprekers Jonathan Israël en Beatrice de Graaf over de… (40)

  44

  5 commentaren

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • Linda Mol

  Head of Audience Engagement bij Teylers Museum

  • Deze bijdrage melden

  Inspirerend programma in Teylers Museum ontwikkeld door Enzo Vredegoor:#Teylers

  21

  1 commentaar

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • Linda Mol

  Head of Audience Engagement bij Teylers Museum

  • Deze bijdrage melden

  Bij de opening van het geheel vernieuwde Universiteitsmuseum Utrecht (UMU). Gefeliciteerd Femke den Boer en team! En ontwerper Taco de Bie van Platvorm!

  • Linda Mol op LinkedIn: Spaarnelezing met sprekers Jonathan Israël en Beatrice de Graaf over de… (46)

  68

  1 commentaar

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

Linda Mol op LinkedIn: Spaarnelezing met sprekers Jonathan Israël en Beatrice de Graaf over de… (50)

Linda Mol op LinkedIn: Spaarnelezing met sprekers Jonathan Israël en Beatrice de Graaf over de… (51)

1.819 volgers

 • 283 bijdragen

Profiel weergeven

Volgen
Linda Mol op LinkedIn: Spaarnelezing met sprekers Jonathan Israël en Beatrice de Graaf over de… (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Trent Wehner

Last Updated:

Views: 6408

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Trent Wehner

Birthday: 1993-03-14

Address: 872 Kevin Squares, New Codyville, AK 01785-0416

Phone: +18698800304764

Job: Senior Farming Developer

Hobby: Paintball, Calligraphy, Hunting, Flying disc, Lapidary, Rafting, Inline skating

Introduction: My name is Trent Wehner, I am a talented, brainy, zealous, light, funny, gleaming, attractive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.